Эксклюзивные шаблоны Ucoz скачать бесплатно для Ucoz.
Самые потрясающие фильмы скачать для просмотра.
 

 

КОШТОРИС на 2017 рік

Ясла-садок № 35

Дружківка, Донецъка область

 

 

вид бюджету___ місцевий__________________________________________________

 

код та назва відомчої класифкації видатків головного розпорядника коштів_______010000

код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету_________________

 

(код та назва тимчасової класифкації видатківі мюцевих бюджетів_1001010_)

 

 

Показники

Код

Усього на рж

 

Разом

 

 

Загальний

фонд

Спеціалъний

фонд

 

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

4 141 012,00

559 490,00

4 700 502,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

4 141 012,00

X

4 141 012,00

Надходження копгпв із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

559 490,00

559 490,00

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами зпдно із законодавством

25010000

X

559 490,00

559 490,00

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами зпдно з їх

ОСНОВНОЮ Д1ЯЛБН1СТЮ

25010100

X

559 490,00

559 490,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТ1В - усього

X

4 141 012,00

559 490,00

4 700 502,00

Поточні видатки

2000

4 141 012,00

559 490,00

4 700 502,00

Оплата праці

2110

2 640 679,00

 

2 640 679,00

Заробітна плата

2111

2 640 679,00

 

2 640 679,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

578 551,00

 

578 551,00

 

Використання товарів 1 послуг

2200

920 955,00

559 490,00

1 480 445,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

3 700,00

 

3 700,00

Медикамента та перев’язувальні матеріали

2220

 

 

0,00

Продукта харчування

2230

264 512,00

559 490,00

824 002,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

10 932,00

 

10 932,00

Оплата комунальних послуг та енергоносії

2270

641 811,00

0,00

641 811,00

Оплата теплопостачання

2271

481 977,00

 

481 977,00

Оплата водопостачання 1 водовідведення

2272

18 677,00

 

18 677,00

Оплата електроенергп

2273

141 157,00

 

141 157,00

інші поточні видатки

2800

827,00

 

827,00

Керівник                                                         Т.О.Зуєва

Головний бухгалтер                                       Ю.О.Лапіна