Эксклюзивные шаблоны Ucoz скачать бесплатно для Ucoz.
Самые потрясающие фильмы скачать для просмотра.
 

 

Звіт керівника ДНЗ № 35 «Лелека»

 перед педагогічним  колективом і громадськістю  про роботу

у 2018-2019.р.

 

 

В  дошкільному закладі працює 12 груп:

2 – ясельні;                                          

2 – логопедичні;

1 – для дітей із затримкою психічного розвитку;

1 – короткотривалого перебування дітей;

6 – загального розвитку.

В цих групах виховується 233 дитини.

 

Кількість дітей та груп у дошкільному закладі

Групи для дітей раннього віку

Групи для дітей дошкільного віку

Усього по навчальному закладу

Назва групи

Кількість дітей

Вік дітей

Назва групи

Кількість дітей

Вік дітей

Назва групи

Кількість дітей

Вік дітей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ 3

22

до 3-х років

№ 1

15

від

 3-х

до

6-ти

років

№ 1

15

від

2-х

до

6-ти

років

№ 5

24

№ 2

13

№ 2

13

 

 

 

№ 4

5

№ 3

22

 

 

 

№ 6

25

№ 4

5

 

 

 

№ 7

26

№ 5

24

 

 

 

№ 8

21

  № 6      

25

 

 

 

№ 9

25

№ 7

26

 

 

 

№ 10

24

№ 8

21

 

 

 

№ 11

24

№ 9

25

 

 

 

№ 12

9

№ 10

24

 

 

 

 

 

 

№ 11

24

 

 

 

 

 

 

№ 12

9

Середня наповнюваність груп для дітей раннього віку:

Середня наповнюваність груп для дітей дошкільного віку:

Середня наповнюваність груп:

23

19 19

 

Дошкільний навчальний заклад  має статус україномовного, педагогічний процес проводиться українською мовою.

На виконання ст. 19 ЗУ «Про дошкільну освіту», ст. 32 ЗУ «Про місцеве самоврядування», згідно листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07 травня 2007 р. № 1/9-263, з метою створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, дошкільний заклад щорічно проводить облік дітей дошкільного віку.

  Сучасний дошкільник живе у середовищі, яке постійно змінюється, ускладнюється, розвивається, і ми допомагаємо неохопленим дошкільною освітою дітям адаптуватися до середовища і  використовуємо для цього різні форми:

-         відвідування групи короткотривалого перебування;

-         відвідування дітьми занять, свят, розваг;

-         надання батькам консультацій спеціалістами ДНЗ.

На території мікрорайону № 7 станом на 01.09.2018р. дітей віком від 3-х до 6-ти років, охоплених соціально-педагогічним патронатом – 23. Практичний психолог дошкільного закладу Догчук І.А. відвідала всі сім ї, провела консультації для батьків і запросила до дошкільного закладу разом з дітьми для проведення анкетування  з метою виявлення стану психічного і фізичного  здоров я дітей. Тільки 6 сімей відвідали  дошкільний заклад і, після проведення анкетування, практичним психологом були надані рекомендації щодо виховання і розвитку дітей, а також виявлені бажання батьків щодо спілкування зі спеціалістами ДНЗ стосовно питань виховання і розвитку дітей  і організувала зустрічі батьків з фахівцями - лікарем-педіатром, вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом.

           Відповідно до штатного розпису в дошкільному закладі працює 59 працівників, з яких 28 – педагогічні.

     За рівнем освіти педагогічних працівників:

 – з повною вищою освітою 40 %;

 – з базовою  вищою освітою 50 %;

 – з неповною вищою 10%.

 

Дані про кількісний склад працівників дошкільного закладу

Усього педагогічних працівників

30

З них:

- завідувач

 

1

- вихователів-методистів

1

- вихователів

20

- практичних психологів

1

- вчителів-логопедів

3

- вчителів-дефектологів

1

- музичних керівників

2

Медичних працівників

1

Усього обслуговуючого  персоналу

29

Усього працівників

59

З них працює за сумісництвом

                                       -

 

 

 

Управлінська діяльність.

      З метою визначення рівня та вдосконалення навчально –виховного процесу адміністрацією ДНЗ№ 35 «Лелека» були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

      Організація навчально-виховного процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

      У 2018-2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем  стан підготовки до навчального року , виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестувалися. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

      Очолюваний мною колектив працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики.   

                Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчалися уникати конфліктів, будувати стратегію розв’язання конфліктних ситуацій.

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність у динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

       

      Щоденна ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, загартовуючи процедури, піші переходи, дозвілля, спортивні свята щомісяця, ритмічна гімнастика – це все застосовувалося   у нашому закладі і було запорукою здоров’я наших вихованців.                        

Методична робота.

      Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників ДНЗ на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально – виховного процесу.

      Протягом навчального року здійснювалося поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально – виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання  в ДНЗ у 2018– 2019 н.р.  Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо –та відеоматеріалів.

      Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагога щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, науковості, гнучкості, безперервності їх фахового вдосконалення.

На протязі року були проведені педагогічні ради:

  • Виховання дитячої особистості на основі свободи и дружелюбности.
  •   Результати инновацийної складової  в освітньо-виховному процесі
  •  Формування основ социальної и финансової грамотности за допомогою програми « Афлатот»

 

         Переваги надавалися формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.      

Робота  педагогічного колективу була скоординована таким чином, щоб якомога глибше проникнути у якість навчально-виховного процесу, зосередити зусилля на вдосконаленні його змісту, підвищити фахову,  науково-теоретичну та професійну майстерність педагогів.

                Групи спеціального призначення працювали за корекційними програмами:

-         група із ЗПР впроваджувала програму «Віконечко»;

-         логопедичні групи впроваджували програму  «Корекційного навчання з розвитку мовлення дітей середнього  (старшого) дошкільного віку із загальним недорозвитком  мовлення» під редакцією Л.І. Трофименка.

Рішення про впровадження у навчально-виховну роботу з дітьми цих програм було прийнято на  педраді 28.08.2014р.

        Кожний педагог ДНЗ,   як мінімум, раз на рік має оновлювати власне творче портфоліо, удосконалювати календарно-тематичні плани, додаючи цікаві розробки занять, ігор, розваг, свят, конкурсних програм, місячників, тематичних тижнів. 

    

       Всі головні завдання на 2018-2019 н.р. пройшли через педради, тематичне вивчення, різні форми методичної роботи. Одним із пріоритетних завдань навчально-виховної роботи є формування патріотичних почуттів через активізацію емоційної  сфери дошкільників.

Організація харчування в ДНЗ

 Організація харчування дітей відбувається відповідно до нормативно – правових документів з питань організації харчування дітей:

-         ЗУ «Про дошкільну освіту»;

-         ЗУ «Про дитяче харчування»;

-         ЗУ «Про охорону дитинства»;

-         постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»;

-         наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров¢я України від 01.06.2005р. №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»;

-         наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров¢я України від 21.11.2002р. № 667 «Про затвердження порядку встановлення  плати для батьків за перебування дітей  у державних та комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;

 

     Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

     Умови для організації харчування в ДНЗ задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів  за рахунок позабюджетних коштів.

     З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

      Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

      З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов'язано це перш за все з цінами на продукти харчування. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

       При періодичних перевірках групового персоналу по сан.стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

        Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2018-2019 навчального року, обговорювалися  та вирішувалися на батьківських зборах.

   Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота, зокрема :

-     чітке дотримання режиму;

-    дотримання  санітарно-гігієнічних вимог;

-     організація фізичного виховання;

-     систематичне щеплення дітей;

-     проведення загартовуючих процедур .

 

                 Аналіз норм харчування за  2018- 2019року.

Продукти

Виконано за 2018р.

Виконано за 2019р.

М'ясо

57%

79%

Риба

36%

49%

Олія

140%

100%

м/вершкове

85%

75%

Молоко

17%

29%

Сир кисломолочний

6%

63%

Сир твердий

7%

-

Яйце

55%

25%

Картопля

60%

55%

Цукор

79%

88%

Овочі

28%

30%

Соки

38%

70%

Крупа

140%

100%

Фрукти

--

55%

Всього

54%

58%

  Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту та розряди:

               шеф-кухар – 5 тарифний розряд;

               2 кухарі – 3 та 5  розрядів;

Періодично проводиться атестація робочих місць.У 2018 році було проведено атестацію робочих місць.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

     

  З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до районного управління освіти.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

· адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки .

 

           

 

                   Медична сестра систематично:

-         проводить огляд дітей;

-         слідкує за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях та на території дошкільного закладу;

-         контролює якість харчування;

-         контролює виконання режиму дня;

-         проводить перевірки дітей на педикульоз та коросту;

-         контролює виконання санітарно-протиепідеміологічного режиму в ДНЗ;

-         контролює термін проходження медогляду персоналом ДНЗ;

-         здійснює медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей.

           З метою попередження  захворюваності дітей  та пропаганди здорового образу життя проведена робота з батьками:

- консультації  з теми «Профілактика грипу», «Гігієнічне виховання дитини в сім'ї», «Гігієна одягу дитинии у дитячому садку»;

- випущені  стіннівки на теми: «Профілактика СНІДу», «Обережно, туберкульоз», «Профілактика дорожньо – транспортного травматизму», «Профілактика ГРВі та грипу», «Профілактика шлунково – кишкових захворювань».

     Для оздоровлення дітей, окрім традиційних, використовуються нетрадиційні профілактичні заходи, а саме: дихальна гімнастика, точкова гімнастика, хатха – йога, ходьба доріжкою здоров'я, робота з профілактики сколіозу та плоскостопості (вправи з фітболами).

      Створюються єкологічно сприятливі умови в приміщені для ігор та занять дітей:

-         дотримання санітарно-гігієнічних вимог;

-         индивідуалізація режимних процесів з урахуванням здоров'я і розвитку дитини;

-         культура гігієнічного обслуговування дітей (туалет, годування, сон, одягання на прогулянку).

             Ефективним засобом оздоровлення та фізичного виховання дітей є прогулянки, які вихователі організовують на ігрових майданчиках, обладнаних для кожної вікової групи.

            Усі майданчики були ретельно оглянуті і, використовуючи техніку, прибрано  предмети, які могли травмувати дітей.

            Вихователі за допомогою батьків і їх фінансовою підтримкою  облаштували майданчики для організації активної діяльності дітей на прогулянці.

            Планомірно і систематично проводиться робота з профілактики травматизму дітей. Так, протягом 2018 – 2019 н.року дитячого травматизму під час навчально – виховного процесу не було, але є 3 випадки травмування дітей у побуті. Кожний випадок травматизму аналізується, щоб попередити подальші випадки травмувань. Так, причиною вказаних випадків травмування дітей у побуті стала необачність батьків. З батьками дітей була проведена бесіда з метою розширення знань про ігри дітей на вулиці та вдома з дотриманням правил безпечної поведінки в іграх з іншими дітьми.

            Проведені консультації для батьків з тем: «Профілактика дитячого травматизму на дорогах міста», «Типові помилки дітей під час переходу вулиць і доріг».

           У всіх вікових групах оформлені папки-пересувки з порадами батькам про поведінку дітей на вулиці та вдома в осінньо-зимовий та літній періоди року.

           У холах дошкільного закладу для батьків та дітей оформлені стенди з інформацією, фотоматеріалами та малюнками за правилами безпечної поведінки на вулицях та дорогах.

            Щоб запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням, відбувається контроль за дотриманням працівниками ДНЗ вимог з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією. Вимоги визначені Інструкціями з охорони  праці, які затверджені керівником.

           В дошкільному закладі створені належні, безпечні і здорові умови праці відповідно до Закону України від 21 листопада 2002 р. № 229-ІV “Про охорону праці”.

              

 

Меню сайту

Форма входу

Категорії розділу

Заява на отримання ліцензії [0]

Календар

«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Архів записів

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0